Agenda

Agenda of SiLMUN’16:

14.12 Wednesday –Karol Musioł Auditorium, City Hall/ 3rd Public High School (Dubois 28)

8.30-9.00 – Delegate registration

9.30-10.30 – Opening ceremony (Guest speeches)

10.30-11.00 – Coffee break

11.00-12.15 – Opening ceremony (Guest speeches)

12.15-12.30 – Coffee break

12.30-14.00 – Opening ceremony (Guest speeches)

14.00-15.30 – Lunch break (3rd High School)

15.30-17.00 – Committee work

17.00-17.15 – Coffee break

17.15-19.00 (max) – Committee work

 

15.12 Thursday – Orła Białego Hall, Urząd Marszałkowski of Opole / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
in Opole (Niedziałkowskiego 18)

10.00-11.30 –General Assembly

11.30-11.45 – Coffee break

11.45-13.15 – Commitee work (Orła Białego)

13.15-13.30 – Coffee break

13.30-15.00 – Commitee work

15.00-16.00 – Lunch break

16.00-17.00 – Commitee work (WSZiA)

17.00–17.15 – Coffee break

17.15–19.00 (max) – Committee work

16.12 Piątek – Orła Białego Hall, Opolski Urząd Marszałkowski

9.00-10.30 – Generall Assembly

10.30-11.00 – Coffe break

11.00-12.30 – General Assembly

12.30-13.00 – Coffee break

13.00-14.30 – Closing ceremony

 

Dodaj komentarz