Finanse

Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem dla każdego dłużnika?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która została stworzona przez polskiego Ustawodawcę w celu ułatwienia konsumentom, czyli osobom fizycznym, procesu oddłużania. Mogłoby się wydawać, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego dłużnika, ponieważ pomaga pozbycia się zobowiązań wobec wierzycieli. Czy rzeczywiście tak jest? Przeczytasz o tym w poniższym artykule. 

Upadłość konsumencka – kiedy się na nią zdecydować?

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z procedury, jaką jest upadłość konsumencka Gdańsk, powinieneś przede wszystkim podjąć próbę porozumienia się z wierzycielami. Konsekwencje ogłoszenia upadłości są często dużo bardziej dotkliwe niż opracowanie propozycji ugodowych. Kiedy osoba fizyczna przyjmuje status upadłego konsumenta, staje się wykluczona z obrotu gospodarczego i nie może np. skorzystać z pomocy banku. 

W przypadku wysokiej kwoty zadłużenia oraz dużej liczby wierzycieli upadłość może okazać się jedynym wyjściem, ponieważ zwykle dłużnik nie ma możliwości zorganizowania środków na jednorazową większą spłatę lub spłaty ratalne. Jeśli posiadasz długi i nie jesteś pewien, jakie kroki podjąć, najlepiej skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem, który udziela porad z zakresu upadłość konsumencka Gdańsk i opracuje dla Ciebie optymalną strategię działania.

Egzekucja komornicza a upadłość konsumencka

O ile upadłość konsumencka nie jest pozbawiona wad, bez wątpienia jest lepszym rozwiązaniem niż egzekucja komornicza. Różnica między tymi dwoma drogami dla osoby zadłużonej polega przede wszystkim na sposobie naliczania odsetek. W przypadku upadłości odsetki zwykle nie są zaspokajane z funduszów masy upadłości. Ich naliczanie, w dużym uproszczeniu, kończy się wraz z dniem poprzedzającym ogłoszenie upadłości. Nie dzieje się tak w przypadku egzekucji komorniczej. 

Kolejną rzeczą, która odróżnia upadłość od egzekucji z nieruchomości, jest możliwość otrzymania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Upadły może uzyskać dofinansowanie na maksymalnie 24 miesiące opłat przeciętnego czynszu najmu w danej miejscowości.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik musi jednak liczyć się z takimi niedogodnościami jak zajęcie dochodu przez syndyka i utrata całego majątku. Od czasu przejęcia masy upadłościowej, syndyk nabywa prawo do dysponowania majątkiem upadłego. Rozpoczyna się wówczas sprzedaż majątku upadłego celem zaspokojenia jego wierzycieli. Upadłość konsumencka stanowi zatem dobre wyjście dla osób, które mają wysokie kwoty zobowiązań bez możliwości choćby częściowej spłaty.

Restrukturyzacja nieformalna – jak negocjować z wierzycielami?

Jedną z najbardziej polecanych przez prawników formą oddłużania jest restrukturyzacja i negocjacje. Takie rozwiązanie jest dedykowane w szczególności osobom posiadającym majątek, wyższy dochód lub mającym możliwość jednorazowej większej spłaty. Pozwala to dłużnikowi na redukcję zobowiązań oraz ochronę majątku. Jeśli liczba wierzycieli nie jest duża (można przyjąć maksymalną liczbę 10), to skorzystanie z negocjacji jest wskazane, ponieważ cechują się wysoką skutecznością.