Pozostałe

Czym są systemy CAD, CAE i PDM?

 

Automatyzacja pracy jest obecna w większości branż, a szczególnie tam, gdzie wymagana jest precyzja, która skupia się na skomplikowanych obliczeniach. Systemy inżynieryjne to oprogramowania, które dzięki komputerowemu wspomaganiu ułatwiają pracę nad projektem i pomagają specjalistom wytwarzać produkty oraz nimi zarządzać. Sprawdź, czym są systemy CAD, CAE i PDM, używane na co dzień przez inżynierów. 

PDM

Zarządzanie danymi produktów to (ang. Product Data Management, PDM) jest narzędziem odpowiedzialnym za przechowywanie, organizowanie i udostępnianie danych związanych z produktami. Nazywa się je często również funkcją biznesową, ponieważ w ramach zarządzania cyklem życia produktu, system PDM jest odpowiedzialny za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. Jednocześnie umożliwia on gromadzenie i udostępnianie danych o strukturze produktu, jego dokumentacji i procesach jego wytwarzania. Organizacja polega na standaryzacji, czyli ujednoliconym opisie zawierającym ID, atrybuty, rewizję, status wydania. System zapewnia także, że w bazie nie pojawiają się duplikaty danych. Niektóre systemy PDM umożliwiają administrowanie dokumentacją wokół projektu, np. zarządzanie instrukcją montażu, kartami technologicznymi w postaci dokumentów tekstowych, czy plików graficznych. Największą zaletą tego systemu jest wynikające z jego nazwy zarządzanie, czyli możliwość niezależnej kontroli nad różnymi wersjami i elementami projektu. 

Analiza CAE

Computer Aided Engineering to rodzaj oprogramowania komputerowego, który wspiera prace inżynierskie na każdym etapie projektowania i wdrażania projektu. CAE wykonuje obliczenia wytrzymałościowe, bazując na metodzie elementów skończonych (MES) lub metodzie elementów brzegowych (MEB) oraz dokonuje innych analiz technicznych. Dzięki systemom CAE specjaliści mogą poznać zachowanie obiektu w rzeczywistych warunkach, zanim zostanie on zrealizowany. Przeprowadzane analizy i testy dostarczają informacji o tym, jak funkcjonuje obiekt pod wpływem: obciążeń oraz innych czynników zewnętrznych, np. drgań, czy temperatury. Symulacje przeprowadza się z zastosowaniem obliczeń komputerowych. 

System CAD

CAD to skrót pochodzący od angielskiego terminu Computer Aided Design i oznacza projektowanie techniczne wspomagane komputerowo. Z użyciem tych systemów inżynierowie mogą tworzyć wizualizacje projektów. CAD znajduje zastosowanie również w inżynierii mechanicznej, elektrycznej oraz budowlanej, pozwala on na przygotowywanie projektów 2D oraz 3D, które dostarczają gotowe elementy do złożenia całego projektu i umożliwiają sprawdzenie kompatybilności całego obiektu. Systemy CAD posiadają także opcje generowania i przechowywania dokumentacji technicznej w 2D. Podstawową funkcjonalnością projektowania CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne, a jego celem jest opracowanie zapisu dokumentacji konstrukcyjnej. Całokształt konstrukcji wyrobu składa się z trzech informacji: zapisu geometrycznego, dynamicznego oraz poszczególnych cech technologicznych, np. danych dotyczących typu materiału.