Finanse

Komu przysługuje świadczenia niemieckie emerytalne?

 

Świadczenia niemieckie powinny zainteresować szczególnie te osoby, które pracują lub pracowały na terenie Niemiec. Z artykułu dowiesz się, jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać emeryturę z tytułu odprowadzania składek za zachodnią granicą. 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać niemiecką emeryturę? 

Niemcy i Polska są członkami Unii Europejskiej, w związku z czym oba kraje obowiązuje prawo unijne dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalne. Powinny być one opłacane na terenie państwa, w którym jesteśmy aktualnie zatrudnieni. Jeśli chcesz otrzymać niemiecką emeryturę, musisz pozostawać w obowiązku pracy przez okres co najmniej roku (12 miesięcy) oraz spełnić warunek minimalnego 5-letniego czasu oczekiwania (niem. Wartezeit). Wartezeit to określenie czasu, w którym podatnik opłacał minimalne składki na ubezpieczenie emerytalne. W ten okres wlicza się również okres, kiedy pracownik otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub przebywał na urlopie wychowawczym (10 lat na każde dziecko dla obydwojga rodziców). W przypadku okresu pracy krótszego niż 12 miesięcy lub niespełnienia warunków niezbędnych do otrzymania emerytury w tym państwie okres składkowy zostanie doliczony do emerytury w kraju, który aktualnie zamieszkujemy. Wdowy i wdowcy mają prawo do emerytury tylko wówczas, kiedy w dniu śmierci zmarły spełniał wszystkie warunki potrzebne do uzyskania świadczenia. Jednym z wymaganych warunków jest osiągnięcie określonego wieku. Prawo w tym zakresie ulega zmianom, obecnie wiek ten wynosi 67 lat dla obu płci, jednak w planach niemieckiego ustawodawcy jest podniesienie granicy wiekowej. Ostatecznie proces legislacji dotyczący wieku ma się zakończyć w 2031. Wyjątkiem są osoby, które przepracowały minimum 45 lat lub urodziły się przed 1947 rokiem – będą one podlegały prawu sprzed reformy, tj. muszą osiągnąć 65 lat. 

 

Niemiecka emerytura – jakie dokumenty musisz zachować? 

Niemiecka emerytura nie jest ograniczona progiem minimalnym, a wysokość wynagrodzenia emerytalnego jest obliczana w sposób punktowy, zgodnie z wysokością zarobków. By ją otrzymać, należy pamiętać o przechowywaniu potwierdzenia wypłat wynagrodzenia, czyli Lohnabrechnung. Potrzebne będzie również świadectwo pracy oraz zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia. Są to niezbędne dokumenty, które przy składaniu wniosku o emeryturę ułatwiają udowodnienie okresów składkowych. Kolejnym istotnym terminem dotyczącym niemieckiej emerytury jest SV-Nummer. Jest to niemiecki numer ubezpieczenia socjalnego (Sozialversicherungsnummer), który jest przydzielany automatycznie każdej osobie przy podjęciu pierwszej legalnej pracy w Niemczech, jest to swego rodzaju odpowiednik numeru PESEL, ponieważ zawiera datę urodzin oraz pierwszą literę nazwiska. Każdy numer posiada dokumentację dotycząca m.in. ubezpieczenia emerytalnego. Należy pamiętać, że emerytura nie jest przyznawana automatycznie i konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie.