Pozostałe

Radca prawny a adwokat – jaka jest różnica?

Wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem. Mimo że oboje bazują na prawie, ich zakres działań nieznacznie się od siebie różni. W tym artykule wyjaśniamy, czym zajmuje się radca prawny oraz adwokat, a także czym się od siebie różnią te dwa zawody.

Czym zajmuje się radca prawny?

Często mylony z doradcą prawnym, całkiem niesłusznie. Z biegiem lat uprawnienia radcy prawnego bardzo zbliżyły się do tych adwokackich. Radca jest pełnoprawnym reprezentantem w większości spraw, a jego zakres nieustannie się powiększa. Radca prawny świadczy pomoc prawną, która polega m.in. na reprezentowaniu przed sądami i urzędami, a także sporządzaniu projektów dokumentów i umów. Aby zostać radcą prawnym, należy odbyć aplikację, będącą pewnego rodzaju praktyką i zdać egzamin uprawniający do pracy w zawodzie.

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia prawnicze, odbyła aplikację prawniczą, a następnie zdała egzamin, który upoważnia do pracy w zawodzie. Jego uprawnienia są podobne do uprawnień radcy – może sporządzać opinie i akty prawne oraz reprezentować klientów przed sądami i urzędami. Adwokaci mogą być samozatrudnieni bądź być zatrudnieni w kancelarii, na podstawie umowy o pracę. Droga do zostania adwokatem jest podobna jak w przypadku radcy prawnego. 

Jakie są różnice między radcą prawnym a adwokatem?

Bardziej nakreślone różnice między tymi zawodami należą już do przeszłości. Należy do nich występowanie w sprawach rodzinnych jedynie przez adwokata, jednak od 2007 roku podobne sprawy mogą prowadzić także radcy prawni. Zmiana nastąpiła również w reprezentowaniu spraw karnych i karno-skarbowych. Przed zmianą przepisów w 2015 roku istniała różnica dotycząca tych spraw, mianowicie tylko adwokat mógł być w nich obrońcą. Na chwilę obecną radca prawny jak najbardziej może reprezentować swojego mocodawcę, pod warunkiem, że nie pozostaje w stosunku pracy. 

Ponadto radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat zmuszony jest do bycia wspólnikiem spółki lub prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

Istotna różnica jest widoczna także przy zawarciu umowy. Z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną, podczas gdy z radcą prawnym również umowę o pracę, co w wielu przypadkach jest wygodniejsze. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *