Praca

Kindergeld – zasady przyznawania, wysokość świadczeń

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny przyznawany na dzieci. Można go pobierać do momentu ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, a w niektórych przypadkach nawet do 25. Wysokość zasiłku jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci, a urzędem, który zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczeń jest Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, czyli tamtejsza kasa rodzinna krajowego urzędu pracy. Jakie kroki trzeba podjąć, by otrzymać zasiłek?

Kindergeld – jakie warunki trzeba spełnić?

Prawo do pobierania świadczeń w ramach Kindergeld przysługuje, jeśli przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony na terenie Niemiec i podlega tam obowiązkowi podatkowemu. Wniosek można złożyć po upływie 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia pracy w Republice Federalnej Niemiec. Jeśli dzieci mieszkają w Polsce, to w celu uzyskania zasiłku trzeba wykazać, że należą one wraz z rodzicami do wspólnego gospodarstwa domowego, co potwierdza załącznik do wniosku w postaci formularza (Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a). Dodatkowo rodzice muszą pozostawać w związku małżeńskim, a pobyt jednego z rodziców na terenie Niemiec powinien mieć charakter wyłącznie zarobkowy, co także musi zostać udokumentowane. Urząd Familienkasse wymaga jeszcze kopii rozliczenia podatkowego oraz zaświadczenie z MOPS-u. Jeśli dziecko jest zameldowane tylko w Polsce, potrzebny będzie jego nr PESEL. Świadczenie Kindergeld przysługuje również w sytuacji, kiedy obydwoje rodziców pracuje w Niemczech, a dzieckiem w Polsce zajmuje się np. babcia.

W świetle niemieckiego prawa socjalnego za dzieci uważa się:

  • rodzone dzieci,
  • adoptowane dzieci
  • oraz dzieci, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego:

  • dzieci małżonka,
  • dzieci zarejestrowanego partnera życiowego,
  • dzieci przybrane (die Pflegekinder),
  • wnuki.

Wysokość świadczeń Kindergeld

Wysokość świadczeń wypłacanych z tytułu Kindergeld ulega zmianom. Od lipca 2019 roku kwoty zasiłku wynoszą:

  • na pierwsze oraz drugie dziecko 204 euro
  • na trzecie dziecko 210 euro,
  • na każde następne dziecko 235 euro

Kindergeld, a „500 plus”

Od kiedy w Polsce można ubiegać się o wsparcie z programu „500 plus” na pierwsze dziecko, Familienkasse informuje o ewentualnych obniżkach Kindergeld z powodu prawa niektórych rodziców do pobierania „500 plus”, np. kiedy dziecko lub jeden z rodziców mieszka w Polsce. W takiej sytuacji niemiecki zasiłek zostanie obniżony o około 120 euro. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, powinieneś złożyć wniosek o „500 plus”, ponieważ niezłożenie dokumentów również skutkuje obniżeniem Kindergeld.

Kindergeld po 18. roku życia

Kontynuacja wypłacania świadczeń Kindergeld na dziecko po 18. roku życia jest możliwa, kiedy podejmie ono dalszą naukę. Wygasa z chwilą podjęcia pracy lub w chwili osiągnięcia 25. lat. W przypadku niepełnosprawności orzeczonej przez 25 rokiem życia zasiłek rodzinny jest wypłacany także po osiągnięciu tego wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *