Praca

Wszystko na temat okresowych szkoleń BHP

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zapewniają pracownikom wiedzę przydatną nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Sytuacje zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu mogą wystąpić w każdej chwili i warto być na nie przygotowanym. Na szali leży nie tylko wygoda pracy, ale często zdrowie, a nawet życie ludzi.

Czy szkolenia okresowe BHP są obowiązkowe?

Otóż nie dla wszystkich grup zawodowych. Im bardziej niebezpieczne i narażające na zagrożenia stanowisko, tym częściej należy powtarzać szkolenia. W przypadku prac administracyjno-biurowych, oznaczonych kategorią 3 (bardzo niskie zagrożenie), nie ma obowiązku powtarzania kursu. Jest ono oczywiście zalecane, jeżeli w firmie nastąpiły zasadnicze zmiany rzutujące na funkcjonowanie pracowników. Szkolenie BHP zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort wykonywania obowiązków. Podwładny, który wie, na czym polega jego praca, w jaki sposób ją wykonywać, a do tego ma zapewnione wysokie standardy higieny pracy (m.in. wygodne miejsce siedzące, łatwy dostęp do toalety, możliwość spożycia posiłku w osobnym pomieszczeniu), chętniej będzie się podejmował kolejnych wyzwań.

Jak często przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie – wszystko zależy od przynależności do konkretnej grupy zawodowej. Oto proponowany harmonogram szkoleń ze względu na wykonywane obowiązki:

  • Nie rzadziej niż raz na 3 lata: stanowiska robotnicze, a w przypadku wyjątkowego narażenia na niebezpieczeństwo co do zdrowia i życia – przynajmniej raz do roku;
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat: pracodawcy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni, służby bhp
  • Nie rzadziej niż raz na 6 lat: pracownicy administracyjno-biurowi jeśli wykonywane przez nich obowiązki zagrażają ich zdrowiu. W przypadku kategorii trzeciej pod względem ryzyka – okresowe szkolenia BHP nie są obowiązkowe.

Osoby, które posiadają zaświadczenie o odbytym w wymaganym okresie szkoleniu, na obejmowanym obecnie stanowisku, ale w innej firmie, nie muszą ponawiać kursu. To samo tyczy się osób, które zmieniły stanowisko pracy, ale ich ostatnie aktualne szkolenie obejmowało punkty przewidziane przez program dotyczący nowego stanowiska.

Czy warto przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Pod względem finansowym nie jest to mały koszt dla pracodawcy. To właśnie jego obowiązkiem jest zapewnienie swoim pracownikom wysokiej jakości szkolenia, które adekwatnie przygotuje ich do pełnienia swoich obowiązków. Ma on możliwość zatrudnienia zewnętrznej firmy, która przeprowadzi odpowiedni kurs, lub samemu zdobyć uprawnienia do szkolenia swoich podwładnych. To drugie rozwiązanie możliwe jest w przypadku, kiedy zatrudnia on nie więcej niż 10 osób lub nie więcej niż 20 osób, gdzie stanowiska nie osiągają pułapu ryzyka powyżej 3 kategorii. Szkolenia BHP to przede wszystkim dbałość o komfort psychiczny i fizyczny swoich pracowników. Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu w zasady panujące w firmie czuje się on pewniejszy w wykonywanych przez siebie obowiązkach, a co za tym idzie ich jakość może ulec wyraźnemu polepszeniu. Oprócz tego kursanci dowiadują się jak udzielić pierwszej pomocy, co przydatne jest nie tylko na terenie zakładu pracy lub biura, ale także w prywatnym środowisku. Nie można przewidzieć kiedy wiedza z tego zakresu okaże się być przydatna i pomoże uratować czyjeś życie, a nawet zdrowie. Tak więc, mimo że szkolenia związane są z kosztami i nie zawsze są obowiązkowe, pracodawca powinien wziąć pod uwagę korzyści, jakie może dzięki nim osiągnąć.

Jeżeli prowadzisz swój biznes i zbliża się czas okresowych szkoleń BHP w Twojej firmie, zastanów się nad tym, kto najlepiej wyedukuje Twoją kadrę. Wybranie wykwalifikowanej grupy specjalistów BHP skutkować będzie większym bezpieczeństwem i komfortem pracy dla Ciebie oraz Twoich podwładnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *