Pozostałe

Rozwód krok po kroku

Rozwód - krok po kroku

Rozwód wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego pozwu i przejścia określonych prawem procedur, m.in. stawiania się na rozprawach, składania zeznań oraz ponoszenia kosztów sądowych. Sprawdź, jak przebiega sprawa rozwodowa oraz co powinno znaleźć się w pozwie o rozwód. 

Jak sporządzić pozew rozwodowy?

W celu złożenia skutecznego pozwu rozwodowego konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jakie elementy musi zawierać pozew?

  • informację o sądzie, do którego kierowany jest pozew rozwodowy;
  • wskazanie stron pozwu, czyli powoda oraz pozwanego wraz z ich adresami, oraz numerami PESEL;
  • tytuł pisma – określenie rodzaju pozwu (pozew o rozwód bez orzekania o winie lub pozew o rozwód z orzeczeniem o winie);
  • wskazanie żądania – wskazanie winy. W tym punkcie powód może prosić także o zaniechanie przeprowadzania postępowania mediacyjnego lub o nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeśli te kwestie nie zostaną określone, sąd przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego może skierować małżonków na mediację;
  • uzasadnienie wniosku – punkt, w którym należy załączyć dowody popierające tezę o winie oraz określić przyczyny rozpadu małżeństwa. W tym celu wraz z uzasadnieniem składa się odpowiednie dokumenty. W tym miejscu można także wskazać świadków do przesłuchania w sprawie oraz określić warunki kontaktu z dziećmi i wysokość alimentów (o ile małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci). Jeśli rozwód wiąże się podziałem majątku, w uzasadnieniu wniosku można wskazać, do kogo należą poszczególne elementy majątku, co skróci postępowanie sądowe; 
  • podpis powoda lub prawnika, który go reprezentuje.

Właściwość miejscowa

Przepisy dotyczące właściwości miejscowej wskazują sądy, do których powinny być składane pozwy. Bez względu na to, czy interesują Cię rozwody Gdańsk, czy w innych częściach Polski, powinieneś skierować pozew do wydziału cywilnego sądu okręgowego, w którego okręgu zamieszkiwałeś w ostatnim czasie wraz z małżonkiem pod warunkiem, że jedno z Was wciąż posiada tam miejsce zamieszkania. W innym wypadku pozew należy złożyć w okręgu, w którym małżonek zamieszkuje obecnie.

W pozwie można wnioskować o wyrok bez orzekania o winie, z winy drugiego małżonka lub z winy obu stron. Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach – dwa powinny zostać złożone w sądzie wraz z załącznikami, jeden z nich powód pozostawia dla siebie. 

Fachowy adwokat w sprawie rozwodowej

Rozpad małżeństwa na drodze sądowej dotyka najczęściej intymnych spraw rodzinnych, dlatego tego rodzaju rozprawy powinien prowadzić doświadczony adwokat. Rozwód wymaga cierpliwości, ponieważ postępowanie może być zawieszane, a małżonkowie wielokrotnie wzywani na rozprawy. Kancelarie oferujące rozwód Gdańsk zapewniają fachową pomoc prawną, świadczoną przez radców prawnych specjalizujących się w prawie rodzinno-opiekuńczym. Pamiętaj, że wybór pełnomocnika jest kluczową kwestią, która może zdecydować o przebiegu i rezultacie postępowania rozwodowego.